สถานที่สำคัญ

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารวัดจามเทวี
 


อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
วัดสันป่ายางหลวง
วัดพระพุทธบาทตากผ้า