จุดเช็คอิน

สักการะพระธาตุคู่เมืองลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

สัมผัสมนต์ขลังแห่งอาณาจักรหริภุญชัยที่ “วัดจามเทวี”

 

ทำพิธีลอดท้องช้างเจ้าพ่อกู่ช้าง สักการะกู่ม้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลำพูน

 

ถ่ายรูปเช็คอินแบบคูลๆ ที่ “ประตูท่านาง”

 

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยที่ “แก่งก้อ”